GULD, Frank Turner och ohållbarhet.

P3guld var mäktigt! Pompa, konfetti och rysskyla! Nu är det back to work. Jag formger affischer för bokningsbolaget tillika konsertarrangörerna FKP Scorpio. Senaste i ordningen är Frank Turner. Här ser ni en skiss på nämnda punkare.

Som musiker så jobbar en mest kvällar och helger. Som formgivare jobbar en mest dagtid och finns tillgänglig lite när som. Som mamma jobbar en dygnet runt. Sömnen är för tillfället en sällsam fågel. Det är januari och svenskarna ligger i topp vad gäller kaffekonsumtion i världen. Det känns rimligt just idag men säkerligen ohållbart i längden. Lyssnar på Johan Rockström och oroar mig.