VISUELL IDENTITET |
EUROPE JAZZ BALANCE

Vi på Bon Voyage har tagit fram en visuell identitet, informationsarkitektur och webbdesign till www.europejazzbalance.net. Projektet är ett handledningsprogram för arrangörer för att hjälpa dem att arbeta mer aktivt med normkritiska frågor för att göra jazzscenen mer öppen och tillåtande. www.lassez.se stod för webbutvecklingen.