Animation & Rörlig grafik

Har ett nytt favoritprogram i Adobe-sviten som jag håller på och lär mig: After Effects. Så roligt att göra sin grafik och illustration rörlig! Även mönster och strukturer. Motion graphics efterfrågas idag i större utsträckning och är en viktig del i kommunikationen för många företag och organisationer. Utvecklande att tänka i andra banor i den kreativa processen.

Test MN_1.gif